Video-præsentation: Den sorte rose og Birgit Pouplier

Da smeden Fritz Brincker giftede sig med adelsfrøkenen Julle, vakte det furore.
Det var en mesalliance – og det endte med at det unge par emigrerede fra Tyskland til Danmark i 1842.

Her opbyggede de en mønsterfabrik på Haraldskær, og deres efterkommere grundlagde andre virksomheder.
Fritz’  liv danner baggrund for romanen Den sorte rose.

Her præsenteres historien – og forfatteren Birgit Pouplier.


________________________________________________________________________________

Fritz Brincker, den dygtige smed, der kom fra Tyskland og bosatte sig på Haraldskær, var en mand med et spændende og driftigt liv.  Hans liv og gerning leverer en stor del af handlingen i romanen Den sorte Rose, som er skrevet af Birgit Pouplier.

Selv om historien om Fritz’ liv rummede mange gode elementer til en roman, manglede der noget.
Et dramatisk vendepunkt.

Alvorlig sygdom i Birgits nærmeste venneskreds gav hende idéen til at lade hovedpersonen blive ramt af en blodprop med efterfølgende afasi.

Det blev udgangspunktet for en større research for at finde ud af, hvordan man i 1860-erne behandlede folk med afasi. Det var uhyggelige beretninger, der dukkede op. Mange troede, at afasi-ramte bare var stædige og kunne bankes på plads.

Behandlingen af afasien er blevet en meget intens og interessant del af fortællingen i Birgits Poupliers roman, Den sorte rose.

Her på bloggen fortæller Birgit Pouplier om romanen og dens tilblivelse. Vi får et sjældent indblik i forfatterens arbejdsmetoder, ligesom Birgit også fortæller om de øvrige romaner, hun har skrevet.

Uden forbehold vil jeg anbefale enhver at læse Den sorte rose.

Det er en spændende roman med temaer, som sjældent behandles og som giver et levende indblik i den historiske tid med dens sæder og skikke, Vejles okkupation, Treårskrigen og Dybbøl i 1864.

Og mens Fritz kæmper med sin afasi, møder han Frederik den 7. og grevinde Danner (ved åbningen af Jellingehøjen).
Og han oplever familiens nærvær både som en hjælp og et stort savn.

 

Venligste hilsner
journalist og webproducer Lis Kelså – Kelså Kommunikation

Lis Kelså, journalist og webproducer, har produceret video og blog.

%d bloggers like this: